Caricamento Eventi

« Tutti gli Eventi

  • Questo evento è passato.

Glass Art NOW! exhibition opening @Ateneo Veneto

Settembre 2 @ 16:00 - Settembre 15 @ 21:00

Mostra gratuita! / Free entry! / Ingyenes belépés!

Siamo lieti di invitarvi il 2 settembre all’inaugurazione della mostra Glass Art NOW! presso l’Ateneo Veneto di Venezia, la più antica istituzione culturale attiva in città.

Organizzata dalla Fondazione Bohus-Lugossy, la mostra presenta il passato, il presente e le possibili vie da seguire per il futuro dell’arte del vetro nel bacino dei Carpazi attraverso un centinaio di oggetti. La mostra attraversa varie epoche storiche, dai reperti in vetro d’età romana alle creazioni in vetro realizzate per quest’evento, e offre uno spaccato della storia del vetro ungherese. Quasi quaranta artisti del vetro contemporanei ungheresi hanno avuto l’opportunità di essere presenti: oltre ai classici e famosi artisti del vetro, il grande pubblico avrà la possibilità di scoprire nuovi e giovani talenti.

La mostra è la prima esposizione completa dell’arte vetraria ungherese a Venezia, la capitale europea dell’arte del vetro.

La mostra sarà inaugurata da Can Togay, consulente del progetto Capitale Europea della Cultura, con una relazione sul programma Veszprém-Balaton 2023 Capitale Europea della Cultura.

Patrocinatore della mostra: Accademia d’Ungheria di Roma.

Elenco completo degli espositori contemporanei:
Zsolt János Budai, Péter Botos, Balázs Sipos, Luca Kohut-Görömbei, Ágnes Smetana, Zsuzsa Vida, Barbara Szőke, Birgit Köblitz , Zsuzsanna Deák, Márta Edőcs, Luca Dimény, Judit Füri, Jusztina
Jegenyés, László Lukácsi, Péter Lendvai, Melinda Soltész, Daniella Koós, Balázs Telegdi, György Gáspár, László Hefter, Judit Grünfelder, Gyöngyvér Amala Varga, Vajk Farkas, Boldizsár
Lukácsi, James Carcass, Barnabás Wölfinger, Csilla Szilágy, Ingrid Válint, János Fábry

Opere degli studenti e neolaureat: Szabolcs Baranyai, Lujza Pálfi, Emese Mráz, Rebeka Boda, Tamás Köte, Beatrix Regina Kis, Péter Cserba, Melinda Doktor, Fülöp Bechtold.

La mostra è finanziata dal programma Veszprém-Balaton Capitale europea della cultura 2023, dall’Accademia Ungherese delle Arti, dal Comune di Veszprém e dal Progetto Liget Budapest.

Un particolare ringraziamento alle aziende vinicole Patricius Tokaj, Haraszthy, Vesztergombi e a Winehub.

La mostra sarà aperta dal 2 al 15 settembre 2023.

Per maggiori informazioni:
http://www.glassartnow.eu/

We would like to invite you to the opening of the Glass Art NOW! exhibition on 2 September at the Ateneo Veneto in Venice, the oldest active cultural institution in the city!

Organised by the Bohus-Lugossy Foundation, the exhibition shows the past, present and possible ways forward for the future of glass art in the Carpathian Basin through nearly one hundred objects. The exhibition spans the ages, from Roman glass pieces to glass works made for events, and gives an insight into the history of Hungarian glass. Almost forty contemporary Hungarian glass artists have been given the opportunity to be featured – alongside the classic, well-known glass artists, the public will also be able to discover fresh, young talent.

The exhibition is the first comprehensive exhibition of Hungarian glass art in Venice, the European capital of glass art.

The exhibition will be opened by Can Togay, advisor to the European Capital of Culture project, who will also give a presentation on the Veszprém-Balaton 2023 European Capital of Culture programme.

Patron of the exhibition: Collegium Hungaricum Rome

Full list of contemporary exhibitors:

Zsolt János Budai, Péter Botos, Balázs Sipos, Luca Kohut-Görömbei, Ágnes Smetana, Zsuzsa Vida, Barbara Szőke, Birgit Köblitz, Zsuzsanna Deák, Márta Edőcs, Luca Dimény, Judit Füri, Jusztina Jegenyés, László Lukácsi, Péter Lendvai, Melinda Soltész, Daniella Koós, Balázs Telegdi, György Gáspár, László Hefter, Judit Grünfelder, Amala Varga Gyöngyvér, Vajk Farkas, Boldizsár Lukácsi, James Carcass, Barnabás Wölfinger, Csilla Szilágyi, Ingrid Válint, János Fábry

Works by MoME students and recent graduates:

Szabolcs Baranyai, Lujza Pálfi, Emese Mráz, Rebeka Boda, Tamás Köte, Beatrix Kis Regina, Péter Cserba, Melinda Doktor, Fülöp Bechtold

The exhibition is supported by the Veszprém-Balaton 2023 European Capital of Culture programme, the Hungarian Academy of Arts, the Municipality of Veszprém and the Liget Budapest Project.

Many thanks to Patricius Tokaj winery, Haraszthy winery, Vesztergombi winery and Winehub !

The exhibition will be open from 2-15 September 2023.
More information: http://www.glassartnow.eu/

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Glass Art NOW! kiállítás megnyitóján szeptember 2-án a velencei Ateneo Veneto-ban, a város legrégebbi, aktívan működő kulturális intézményében!

A Bohus-Lugossy Alapítvány szervezésében megvalósuló kiállítás közel száz tárgy által mutatatja be a kárpát-medencei üvegművészet múltját, jelenét és lehetséges útjait a jövő felé. A történelmi korokon átívelő tárlaton a római kori üvegleletektől kezdve egészen az eseményre készült üvegalkotásokig nyerhetünk betekintést a magyar üveg történetébe. Közel negyven mai magyar üvegművész kapott megjelenési lehetőséget – a klasszikus, jól ismert üvegművészek mellett a friss, fiatal tehetségeket is megismerheti a nagyközönség.

A tárlat az első átfogó magyar gyűjteményes üvegművészeti kiállítás Velencében, az üvegművészet európai fővárosában.

A kiállítást Can Togay, az Európa Kulturális Fővárosa projekt tanácsadója nyitja meg a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programról tartott előadásával.

A kiállítás védnöke: Collegium Hungaricum Róma

A kortárs kiállítók teljes névsora:

Budai Zsolt János, Botos Péter, Sipos Balázs, Kohut-Görömbei Luca, Smetana Ágnes, Vida Zsuzsa, Szőke Barbara, Köblitz Birgit, Deák Zsuzsanna, Edőcs Márta, Dimény Luca, Fábry János, Füri Judit, Jegenyés Jusztina, Lukácsi László, Lendvai Péter, Soltész Melinda, Koós Daniella, Telegdi Balázs, Gáspár György, Hefter László, Grünfelder Judit, Varga Gyöngyvér Amala, Farkas Vajk, Lukácsi Boldizsár, James Carcass, Wölfinger Barnabás, Szilágyi Csilla, Válint Ingrid

MoME diákok és friss diplomások munkái:

Baranyai Szabolcs, Pálfi Lujza, Mráz Emese, Boda Rebeka, Köte Tamás, Kis Regina Beatrix, Cserba Péter, Doktor Melinda, Bechtold Fülöp

A kiállítás a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program, a Magyar Művészeti Akadémia, Veszprém Önkormányzata és a Liget Budapest Projekt támogatásával jött létre.

Külön köszönet a Patricius Tokaj pincészetnek, a Haraszthy pincészetnek, a Vesztergombi pincészetnek és a Winehubnak!

A kiállítás 2023. szeptember 2-15. között tekinthető meg.
További információ: http://www.glassartnow.eu/
~

https://www.facebook.com/events/827588995570834/

Dettagli

Inizio:
Settembre 2 @ 16:00
Fine:
Settembre 15 @ 21:00
Sito web:
https://www.facebook.com/events/827588995570834/

Organizzatore

Glass Art NOW
Email
noreply@facebookmail.com

Luogo

San Marco 1897, campo San Fantin, a fianco del teatro La Fenice, Venezia, Veneto
San Marco 1897, campo San Fantin, a fianco del teatro La Fenice, Venezia, Veneto + Google Maps